Designed by Bill Stumpf and Jeff Weber

Embody Chairs

Blue Embody office chair. White frame with Polished Aluminum base.
 

Rất thông minh, ngồi trong đó thực sự giúp bạn suy nghĩ

Chuẩn mực về phân bổ áp lực, căn chỉnh tự nhiên và hỗ trợ chuyển động lành mạnh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mặt sau của chiếc ghế văn phòng Embody màu đen, có phần tựa lưng.

Thiết kế | 3:48

Cấu tạo của chiếc ghế Embody

Nhà thiết kế Jeff Weber cho bạn biết chiếc ghế Embody ra đời như thế nào.

Các sản phẩm

Làm hiện thân

Nhà thiết kế Jeff Weber cho bạn biết chiếc ghế Embody ra đời như thế nào.

Nghiên cứu điển hình | 1:31

Tại sao tôi ngồi trong Embody

Hãy nghe cách Embody hỗ trợ nghiên cứu của nhà sinh học thần kinh nhãn khoa Budd Tucker

Nghiên cứu điển hình

Tại sao tôi ngồi trong Embody

Hãy nghe cách Embody hỗ trợ nghiên cứu của nhà sinh học thần kinh nhãn khoa Budd Tucker.

CTA
Embody Chairs